📈 Technická analýza překladových souborů 🧮

V rámci provedeného projektu překladu byla analyzována data předaná dne 30.8. Data byla rozdělena do souborů ve formátech Word a Excel. Následuje podrobná analýza:

📊 Excel soubory 📊

  1. Soubor 603-01-01-004: Obsahuje 31 identických listů. Pro analýzu byl přeložen a vyhodnocen pouze první list. 🧮
  2. Soubor 702-01-01-007: Obsahuje 9 identických listů, postup stejný jako u předchozího souboru. 🧮
  3. Soubor 603-01-07-004: Nelze otevřít, je „jen pro čtení“ a vyžaduje heslo. 🔒

📝 Word soubory 📝

  • Celkem: 66 normostran.

🧮 Celková statistika 📊

  • Celkový počet normostran ve Wordu a Excelu: 66 ns + 6 ns = 72 ns.
  • Pokud by byl odblokovaný soubor č. 3 výše, celkový počet by byl 72 ns + 5,5 ns = 77,5 ns.

📐 Matematická analýza 📏

Pokud uvažujeme celkový počet normostran jako vzorek dat, můžeme provést některé základní statistické analýzy:

  • Průměrný počet listů na soubor (Excel): (31 + 9) / 2 = 20
  • Variabilní rozdíl: (31 – 20)² + (9 – 20)² = 121 + 121 = 242
  • Standardní odchylka: √(242 / 2) ≈ 11

Tato analýza nám dává vhled do variability dat a může být použita pro další technické účely projektu.

🎓 Závěr 📚

Tato technická analýza nám poskytla důležité statistické parametry a matematické výpočty, které mohou být klíčové pro úspěšný průběh překladového projektu. Význam hesla pro třetí soubor by mohl poskytnout další informace, které by byly důležité pro celkové vyhodnocení projektu. 🧠💼

Leave a Comment