Registrace chemických látek a MSDS

Hledáte dalšího vhodného dodavatele právě pro tyto produkty/služby?

Bezpečnostních listů jsme zpracovali za rok kovidového času asi 300 – 700 (poslední požadavky v měsíci září čítaly např. 24 a 40 a 120 produktů, ale to jsou takové větší objemy – zpravidla zákazníci žádají do 10 listů a někdy jen jeden anebo 2, to je velmi časté). Dominují mutace, česká a slovenská. Ostatní jazyky, zastoupeny asi 20 % z celého objemu bezpečnostních listů – tzn. asi 200 kusů bezpečnostních listů za rok. Mimo kovidový čas, to bývalo asi 500 – 1000 a nyní jsme na číslovce 1200 (21. listopad 2022 v 8:05 středoevropského času).

K listům pak také nabízíme našim zákazníkům automaticky také notifikace + etikety, je-li třeba / jsme-li ze zdrojových bezpečnostních listů schopni ihned zjistit (bylo by totiž nutné podklady podrobně analyzovat jeden po druhém a to by zabralo hodiny času) nutný počet, anebo uvedeme zákazníkům poznámku, že dané služby stojí tolik a tolik a že je můžeme zrealizovat také, s tím, že po dokončení práce se dozví, kolik produktů jsme notifikovali.

Komplexní agenda bezpečnostních listů

Tyto zpracovatelské a notifikační služby pak také shrnujeme jako: Tvorba bezpečnostního listu z receptury v jakémkoliv jazyce EU, Odborný „překlad“ BL z českého jazyka do jakéhokoliv jazyka EU, v souladu s aktuálními legislativními požadavky, Odborný překlad BL z jiného jazyka než EU do jakéhokoliv jazyka EU, v souladu s aktuálními legislativními požadavky, Návrh povinného chemického textu na etiketu v jakémkoliv jazyce EU + dodání piktogramů na etiketu a jejich správného uspořádání.

A na závěr druhy možných notifikací:

– oznámení nebezpečných směsí toxikologickému centru PCN (jakékoli země EU)

– oznámení detergentů do registrů CHLAP (MZDR) / nově PCN

– oznámení nebezpečných látek do databáze C a L (ECHA)