Překlady arabštiny

Z/do arabštiny provádíme překlady jak běžných textů, tak textů odborných či textů a dokumentů obchodní povahy.

Velmi specifickými, leč často poptávanými jsou právní překlady do arabštiny, zejména pak návrhy na rozvod, dělení majetku po rozvodu apod.

Do/z arabštiny překládáme pochopitelně i běžné dokumenty jako rodné listy, řidičské průkazy, diplomy, různé smlouvy, maturitní či jiná vysvědčení, různé návody či publikace.

Samozřejmostí jsou soudně ověřené překlady do arabštiny.

Pro přesnou kalkulaci překladů arabštiny, objednávku překladů či jakýkoli dotaz nás prosím kontaktujte