Perné páteční odpoledne

I-tran, Úřední překlad z ČJ do AJ (vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku) I-tran, manuál z němčiny, 64 normovaných stran – polský klient. I-tran, právní kancelář Praha – překlad 2 stran z ruštiny s ověřením. I-tran, překlad 1 strany, rodný list z němčiny do českého jazyka, klient z Mnichova (Německo). I-tran, I need the attached … Continue Reading

Referent předávání ověřených překladů

Předává překlady v centru Prahy, nebo jiných destinacích, dle dohody se zákazníkem: Vše začíná tím, že je zde někdo, kdo potřebuje cosi zařídit v mezinárodním měřítku, například potvrdit od české banky, potvrzení o dostatečném objemu financí, pro jinou banku v zahraničí, například v Německu. Nebo je třeba nutné zajistit překlad zprávy o provedeném ošetření drobného … Continue Reading

Nejčastější soudně ověřené překlady v Praze 🏛️📜

Praha, jako kulturní a obchodní křižovatka střední Evropy, je domovem mnoha lidí různých národností a kultur. Tento multikulturní charakter města je odrazem i v požadavcích na soudně ověřené překlady. Je fascinující pozorovat, jak se v Praze překládá široká škála jazyků, od těch nejběžnějších po ty méně známé. Jaké jazyky vedou v soudně ověřených překladech? 🌍 … Continue Reading