Překlady španělštiny

Z/do španělštiny provádíme překlady jak běžných textů, tak textů vysoce odborných. Specializujeme se na španělské překlady lékařské, technické, právní a mnoho dalších oborů. Do/ze španělštiny však překládáme i běžně používané dokumenty jako osobní doklady, různé diplomy, smlouvy, maturitní či jiná vysvědčení, různé návody či publikace a oblíbené jsou i překlady firemních webových stránek.

Ceny a poptávka

Samozřejmostí jsou ověřené překlady i úřední či soudní překlady do španělštiny. Příklady cen španělských překladů najdete ZDE. Pro přesnou kalkulaci překladů, jejich objednávku či jakýkoli dotaz nás prosím kontaktujte.

Co vše umíme

Naše překladatelská agentura se specializuje na širokou škálu překladů do španělštiny. Poskytujeme překladatelské služby pro různé typy dokumentů a textů, které zahrnují:

  1. Smlouvy: Překládáme různé druhy smluv, včetně obchodních smluv, pracovních smluv, nájemních smluv, kupních smluv a dalších. Zajišťujeme, aby překlady smluv byly přesné, právně platné a v souladu s místními právními předpisy.
  2. Plné moci: Překládáme plné moci a notářské ověření dokumentů do španělštiny. Plné moci mohou být využity pro různé účely, jako například zastupování v právních záležitostech, bankovních transakcích nebo správě nemovitostí.
  3. Osobní doklady: Poskytujeme překlady osobních dokladů, včetně pasů, občanských průkazů, řidičských průkazů a dalších identifikačních dokumentů. Překládáme tyto dokumenty s důrazem na přesnost a zachování oficiálního formátu.
  4. Doklady týkající se pobytu: Překládáme různé doklady týkající se pobytu, jako jsou potvrzení o pobytu, povolení k pobytu, víza a další. Zajišťujeme, aby překlady těchto dokumentů byly přesné a odpovídaly požadavkům imigračních a cestovních úřadů.
  5. Finanční dokumenty: Poskytujeme překlady finančních dokumentů, jako jsou výplatní páska, bankovní výpisy, daňové přiznání a další. Zajišťujeme, aby překlady těchto dokumentů zachovaly přesnost a správné použití finančních termínů.
  6. Lékařské dokumenty: Překládáme lékařské diplomy, zprávy, lékařskou dokumentaci a další související texty. Máme odborné překladatele se zdravotnickým vzděláním, kteří jsou obeznámeni s lékařskou terminologií.
  7. Technické dokumenty: Poskytujeme překlady technických dokumentů, příruček, manuálů, technických specifikací a dalších. Zajišťujeme, aby technické překlady byly správně interpretovány a zachovaly technické termíny a požadované specifikace.
  8. Ostatní dokumenty: Překládáme také různé další dokumenty, jako jsou vysvědčení, akademické diplomy, bezpečnostní listy, abstrakty k diplomovým pracem a další.

Naše překladatelská agentura je připravena vám poskytnout profesionální a kvalitní překlady do španělštiny s důrazem na přesnost, správnou interpretaci a zachování odborných terminů. Pro více informací a přesné kalkulace nás neváhejte kontaktovat.