Sleva na lokalizaci 10 produktů

U produktové řady 10 bezpečnostních listů – kde všechny výrobky, jsou z téže, jsme provedli množstevní slevu na lokalizaci 10 listů. Klient tak obdržel slevu na 10 produktů a zároveň slevu 21 % neboť se jednalo o malého distributora a neplátce DPH. Klient obdržel zlevněné listy, na kterých byla provedena sleva celkově 35 %. Dodání … Continue Reading

Oddíl 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1 Identifikátor výrobkuNázev: Praskací kuličky do filtru cigaret 000 – všechny příchutěJiné prostředky identifikace: neuvedenoRegistrační číslo REACH: nepřiděleno, nejedná se o látku1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použitíUrčená použití: náplň do elektronických cigaretNedoporučená použití: neuvedené1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Academical Team s.r.o.;Náměstí … Continue Reading

Aktuálně překládáme – Covid19

Překlady návodů, etiket a příruček Lokalizace bezpečnostních listů (dezinfekce, gely) Překlady z chemie Tvorba reklamních materiálů Tvorba FAQ k produktům Překladatelská reakce na aktuální Covid19 situaci a přizpůsobení portfolia

Bezpečnostní listy / datové listy

V rámci prací na datových, bezpečnostních listech a registracích CHLAP, jsme provedli: Datový list – UNIVERZAL ORANGE APC – 2019.docx Datový list – ČISTIČ MOTORŮ – 2019.docx BL_UNIVERZAL ORANGE APC – CZ_CLP_2019.docx CHLAP – ČISTIČ MOTORŮ.pdf CHLAP – UNIVERZAL ORANGE APC.pdf BL_ČISTIČ MOTORŮ – CZ_CLP_2019.docx