Úterní ranní poptávka

I-tran, 1/2 stránky překladu s ověřením do rumunštiny
I-tran, manuál – překlad z anglického do českého jazyka, 76 stran
I-tran, bezpečnostní list (lokalizace dle CLP) x 4
I-tran, překlad lékařské zprávy pro MUDr. Schwarz
I-tran, ruská smlouva (4,5 normované strany – překlad do angličtiny)
I-tran, De, potvrzení od lékaře.
I-tran, LZ – překlad lékařské zprávy pro německé lékaře.
I-tran, EN: potvrzení o  průběhu.
I-tran, překlad Trestního rejstříku
I-tran, překlad rejstříku + smlouva italská a překlad do češtiny
I-tran, dokumenty němčina (rodný list, oddací list…)

Leave a Comment