Dotaz na cenu medicínského překladu

370 Kč za cílovou stranu v jazyce. Bude se jednat o odborný medicínský překlad. Pokud dodáme ověření, tak jsou ceny 390 / 410 Kč za stranu.

Pokud, bude stran více, jak 15 (i v reálu), učiníme slevu na 360 / 380
/ 390 Kč za svázaný papírový překlad, což hádám s ohledem na
odbornost, soudní razítko, je bezkonkurenční.

Lékařská práce

Překlad lékařských zpráv výhradně týmem lékařů (polština, španělština, maďarština, ukrajinština, italština, slovenština, švédština, angličtina, němčina, francouzština, ruština) MUDr. Schwarze. Zaměření týmu na výhradně lékařské překlady, nechá prostor pro vznik té nejkvalitnější lékařské práce s termíny dodání 0,5 – 3 pracovní dny pro zprávy o 20 normovaných stran.

Leave a Comment