Urgentní poptávka pondělí ráno

Některé překlady jsme nuceni vyhodnosti, jako urgentní. Je to zkrátka jako být hospitalizován na oddělní JIP. Zákazník si nemůže dovolit čekat a my můžeme aktivovat naše nouzové překladatele, aby provedli rychlé překlady za velmi krátký čas. Takový překladatel je většinou ihned anebo za krátký čas k dispozici a je připraven přeložit velmi rychle doklady, které … Continue Reading

Perné páteční odpoledne

I-tran, Úřední překlad z ČJ do AJ (vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku) I-tran, manuál z němčiny, 64 normovaných stran – polský klient. I-tran, právní kancelář Praha – překlad 2 stran z ruštiny s ověřením. I-tran, překlad 1 strany, rodný list z němčiny do českého jazyka, klient z Mnichova (Německo). I-tran, I need the attached … Continue Reading