Urgentní poptávka pondělí ráno

Některé překlady jsme nuceni vyhodnosti, jako urgentní. Je to zkrátka jako být hospitalizován na oddělní JIP. Zákazník si nemůže dovolit čekat a my můžeme aktivovat naše nouzové překladatele, aby provedli rychlé překlady za velmi krátký čas. Takový překladatel je většinou ihned anebo za krátký čas k dispozici a je připraven přeložit velmi rychle doklady, které klienti žádají a případně je také opatřit soudním razítkem. Jak dnes pracujeme se soudním razítkem pro anglický jazyk ve spolupráci s Czechpointem, se můžete dočíst např. ZDE.  Tak nějak pracuje urgentní překladatel – je to tedy někdo, kdo provádí spíše odkladnou překladatelskou práci po delší časový úsek / období, a je současně dostateně připraven, aby mohl vzít nějakou velice urgentní zakázku, která rozhodně nepočká.

Překladatelské ráno vypadá v agentuře asi takto:

  • úřední překlad dvou dokumentů: němčina, ruština
  • překlad lékařské zprávy z francouzštiny, oddělení JIP (úraz ve Francii), voláno ze Šumperka (urgentní zpráva klienta: objednávám tímto překlad dokumentu v příloze do češtiny. Prosím , pokud možno co nejdříve. Dcera leží na jipce v Pyreneích.)
  • překlad maturitního vysvědčení do angličtiny (oblast Plzeň)
  • překlad oddacího listu + rodného listu do německcého jazyka (oblast Chomutov)
  • ověřený překlad z češtiny do němčiny (klienka nabízí zaslání E-mailem)

Leave a Comment