Překlady lékařských zpráv

Máme mnohaleté zkušenosti s překlady lékařských zpráv pro expresní užití a tzv. další léčbu. Nejčastěji překládáme lékařské zprávy z/do angličtiny, češtiny, němčiny, slovenštiny a ruštiny. Zajistit však dokážeme překlady lékařských zpráv z/do dalších jazyků. Nejčastějším jazykem překladu, mimo slovenštinu, je angličtina a němčina. Další méně časté jazyky, jsou italština, španělština a ukrajinština. Ukrajinštinu jako lékařské zprávy překládáme cca 5 x za měsíc, italštinu 3 x za měsíc a stejně tak španělštinu. Hlavními jazyky se zabýváme v rozsahu cca 15 pacientů denně, tj. cca 350 pacientských požadavků na překlad lékařských zpráv a zhruba 3000 lékařských stran, které má na starost asi 20 lékařů (90 % němčina, angličtina).

Překlady zpráv pro pojišťovny

Speciální kategorií překladů lékařských zpráv jsou překlady pro pojišťovny, tj. zprávy vydané lékaři a nebo dalším pojišťovnami, např. AOK. Tyto dodáváme se soudním ověřením, jako elektronický doklad. Pro instituce, vydavatelství, firmy a univerzity provádíme překlady publikací z oblasti medicíny.  Předkládáme i výukové materiály, klinické studie a podobně vysoce odborně orientované texty.

Lékařské překlady s razítkem

Lékařské překlady dodáme i v expresním termínu. Překlady provádíme pro pojišťovny, zaměstnance, lékaře, zaměstnavatele, školy, instituce, soudy, úřady. Soudní lékařský překlad s ověřovacím razítkem, jazyky: angličtina, němčina, ruština, polština, slovenština, italština, maďarština, ukrajinština a další jazyky. Ověřené překlady lékařských textů s kulatým razítkem, jsou přese vše výše zmíněné, spíše raritní záležitostí. Medicínský text, v 95 % případů, slouží pro účely následné léčby, tj. není použit pro soud nebo úřad či českou pojišťovnu (vyjma překladů pro německé pojišťovací domy).

Termíny lékařských překladů

Termín dodání lékařského překladu s razítkem, je podobný, jako dodání lékařského překladu bez ověřovacího razítka. Ověřovací razítko se na překlad lékařské zprávy, zpravidla hodí, když zpráva slouží k jinému účelu, než účelu následné léčby či konzultace lékařem. Lékař zpravidla na překladu razítko mít nepotřebuje. Soud či úřad práce (neschopenka – německá pojišťovna), naopak ano. Expresní překlad dodáme za 1 kalendářní den nebo termín i o něco kratší. Důležitá je včasná komunikace klienta a akce lékaře na překladu ihned po zadání.

Překlady pro AOK

Častá poptávka ve věci lékařských překladů se týká také překladů pro AOK. Někdy nás klienti mylně kontaktují s dotazy k věci pojišťovacího domu AOK. Ty ale úplně přesně nemonitorujeme. Naše činnost se striktně zaměřuje na PŘEKLAD PRO AOK, který většinou probíhá s elektronickým razítkem a je zasílán E-mailem. Přirozeně se ve věci překladu pro AOK, bavíme o překladu do německého jazyka. MUDr. Schwarz

Pro více informací, kalkulaci ceny překladu či jiný dotaz nás prosím kontaktujte.