Překlady / lokalizace bezpečnostních listů

Lokalizace neboli překlad bezpečnostních listů probíhá v souladu s národní a evropskou legislativou. Současně s lokalizovaným listem nabízíme také tvorbu zákonné etikety či její grafický návrh. K nebezpečným látkám a jejich listům provádíme také registrace do systému CHLAP a pro případné exportéry také REACH.

Lokalizace listů v Eu jazycích

Nejčastější provádíme lokalizace bezpečnostních listů či jejich revize pro anglický, německý, český a slovenský jazyk. Lokalizovat však dokážeme bezpečnostní listy ve všech EU jazycíchPřípravu bezpečnostního listu je realizuje tým legislativních specialistů na uvádění nových výrobků na trh.

NEJČASTĚJŠÍ POPTÁVKA VE VĚCI MSDS:

  • Lokalizace bezpečnostních listů do českého jazyka.
  • Lokalizace bezpečnostních listů z češtiny do slovenštiny.
  • Bezpečnostní listy k brzdovým kapalinám.
  • Bezpečnostní listy k liquidům pro elektronické cigarety.
  • Bezpečnostní listy pro barvy a nátěry.
  • Bezpečnostní listy pro insekticidy.
  • Bezpečnostní listy pro autokosmetiku.

Termíny dodání aktualizace listu

Součástí překladu bezpečnostního listu, může být provedení notifikace produktu do registru CHLAP a tvorba etikety. Všechny služby mohou být oceněny s aplikovanou slevou, ideální v situaci, kdy jsou poptány současně či je časový rozptyl mezi jednotlivými zadáními, kratší, než je 6 měsíců. Příkladem uvádíme termíny notifikace pro 5 produktů, 5 bezpečnostních listů a 5 etiket: 1 kalendářní týden.

Oznámení / notifikace / UFI kód

Společně se zákonnou lokalizací dle nejnovějšího ustanovení zákona nabídneme také vytvoření zákonné etikety, tedy jejího textu – včetně grafického zpracování (piktogramy, rozměr etiket a poměr stran apod.) a také zavedení nebezpečného produktu do registru látek PCN, ECHA apod. Z provedené notifikace na daného zákazníka – tj. „dodáváte nám údaje registrovaného zákaníka vy“ (nemusí se vždy shodovat s objednavatelem) vám zašleme exporty z provedených notifikací (např. UFI). Cena notifikace se pohybuje mezi 600 – 1400 Kč za 1 notifikaci. Zde závisí na počtu notifikací, u jedné notitikace se cena blíží 1400 Kč za její provedení. U 3 oznámení a více, cca 1150 Kč a u 10 notifikací je cena cca 600 Kč. Cenové údaje jsou pořizovány z I. kvartálu 2023.

Další zajímavá témata