Překlady / lokalizace bezpečnostních listů

Lokalizace neboli překlad bezpečnostních listů probíhá v souladu s národní a evropskou legislativou. Současně s lokalizovaným listem nabízíme také tvorbu zákonné etikety či její grafický návrh. K nebezpečným látkám a jejich listům provádíme také registrace do systému CHLAP a pro případné exportéry také REACH.

Lokalizace listů v Eu jazycích

Nejčastější provádíme lokalizace bezpečnostních listů či jejich revize pro anglický, německý, český a slovenský jazyk. Lokalizovat však dokážeme bezpečnostní listy ve všech EU jazycíchPřípravu bezpečnostního listu je realizuje tým legislativních specialistů na uvádění nových výrobků na trh.

NEJČASTĚJŠÍ POPTÁVKA VE VĚCI MSDS:

  • Lokalizace bezpečnostních listů do českého jazyka.
  • Lokalizace bezpečnostních listů z češtiny do slovenštiny.
  • Bezpečnostní listy k brzdovým kapalinám.
  • Bezpečnostní listy k liquidům pro elektronické cigarety.
  • Bezpečnostní listy pro barvy a nátěry.
  • Bezpečnostní listy pro insekticidy.
  • Bezpečnostní listy pro autokosmetiku.

Termíny dodání aktualizace listu

Součástí překladu bezpečnostního listu, může být provedení notifikace produktu do registru CHLAP a tvorba etikety. Všechny služby mohou být oceněny s aplikovanou slevou, ideální v situaci, kdy jsou poptány současně či je časový rozptyl mezi jednotlivými zadáními, kratší, než je 6 měsíců. Příkladem uvádíme termíny notifikace pro 5 produktů, 5 bezpečnostních listů a 5 etiket: 1 kalendářní týden.

Další zajímavá témata