Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr): Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, PCN, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …); Biocidy; ekotoxikologické poradenství Kosmetické výrobky; Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik; Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti; Hodnocení rizik pro chemické látky / … Continue Reading

Vytvoření notifikace PCN

PCN – Poison Centres Notifikation, týká se identifikace výrobku v chemickém průmyslu – konkrétně jeho chemického složení jako nebezpečné směsi a rozsahu jeho koncentračních složek + toxikologických informací a kategorie výrobku podle harmonizovaného evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS – European Product Categorisation System) ( jedná se o centrální evropskou notifikaci místo původní národní notifikace CHLAP – databáze CHLAP … Continue Reading

Bezpečnostní listy – pyrotechnika

Provádíme překlady obalů těchto výrobků včetně etiket nebo návodů na bezpečné použití. Fungují na principu chemických sloučenin a směsí, které vytváří světelné efekty. Obsahují hořlaviny, kterými může být uhlí, síra nebo například hliník, železo a další. Lokalizace / vyhotovení nových bezpečnostních listů provádíme v souladu s příslušnými směrnicemi a normami. Není třeba se obávat problémů … Continue Reading