Vytvoření notifikace PCN

PCN – Poison Centres Notifikation, týká se identifikace výrobku v chemickém průmyslu – konkrétně jeho chemického složení jako nebezpečné směsi a rozsahu jeho koncentračních složek + toxikologických informací a kategorie výrobku podle harmonizovaného evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS – European Product Categorisation System) ( jedná se o centrální evropskou notifikaci místo původní národní notifikace CHLAP – databáze CHLAP v podstatě až na pár výjimek, kam se některé produkty registrují, omezena (2021)).

Kód UFI

Každý oznámený spotřebitelský chemický výrobek je možné identifikovat dle šestnáctimístného kódu na obalu každého výrobku, dle tzv. UFI kódu – Unique Formula Identifier (jedinečný identifikátor složení UFI). Tento kód vytváří jednoznačně nezaměnitelné spojení mezi chemickým výrobkem uváděným na trh a informacemi o této konkrétní směsi.

Ceny notifikace PCN

Klientům jsme k doobjednání služeb připravili cenu. Tu jsme nevyjádřili, jako původní cenu za vypracování etikety, což proběhlo za 12 hodin a v noční čas. Cena bezpečnostního listu 2000 Kč, notifikace PCN od 600 Kč (I. kvartál 2023). Ceny platí při objednání služeb spolu – ne separovaně a za předpokladu že zákazník také objednal vypracování etikety. Žádáte-li od nás zpracování nové notifikace PCN či konkrétní ceny k vašim požadavkům – kontaktujte nás prosím ZDE.

Leave a Comment