Poradenské služby

Poskytujeme komplexní poradenské služby s ověřenými mezinárodními zkušenostmi, odborné znalosti a projektový management v následujících kategoriích (výběr):

 • Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, PCN, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …);
 • Biocidy; ekotoxikologické poradenství
 • Kosmetické výrobky;
 • Hodnocení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
 • Hodnocení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
 • Hodnocení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti výrobků;
 • Školení, kurzy a konference;

Specialista na Chemický Zákon a Přípravu Dokumentace 🧪📜

V oblasti chemie je klíčové porozumění komplexnímu zákonodárnému rámci a zajištění, že vaše produkty splňují veškeré požadavky. Nabízíme detailní poradenství a služby související s chemickým zákonem, přípravou etiket a bezpečnostních listů a dalšími klíčovými aspekty.

Právní a Regulační Požadavky 📘⚖️

Naše odborné znalosti zahrnují:

 • REACH
 • CLP
 • PCN
 • Detergenty
 • RoHS
 • WEEE
 • POPs
 • a další relevantní regulační rámce.

Díky těmto znalostem vám můžeme poskytnout jasné informace o požadavcích, které vaše produkty musí splnit, a také vám pomůžeme s jejich implementací.

Bezpečnostní Listy a Etikety 📋🏷️

Pomáháme vytvářet a aktualizovat bezpečnostní listy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky. Také se zaměřujeme na přípravu etiket, které splňují všechny regulační normy a jasně komunikují potřebné informace koncovým uživatelům.

Notifikace a Aktualizace ⚠️🔄

Notifikace nových chemických látek a aktualizace stávajících záznamů je klíčovým procesem, který může být náročný. Naše služby vám zajistí, že vaše notifikace jsou přesné, aktuální a plně v souladu s regulačními požadavky.

Školení, Kurzy a Konference 🎓📢

Kromě přímých konzultačních služeb také nabízíme školení a kurzy pro vaše týmy, aby byli vždy informováni o nejnovějších změnách v oblasti chemického zákonodárství. Uspořádáváme také konference s odborníky z oboru, kde můžete získat cenné informace a navázat důležité kontakty.

Pokud potřebujete více informací o tom, jak vám můžeme pomoci s chemickým zákonem a souvisejícími službami, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktujte nás zde. 📞📧🚨

 

 

Legislativní Proces v Týmu PharmDr. Schwarze 🧪💼 Na obrázku vidíme vysoce detailní scénu laboratoře, v níž dominuje stůl s různými nástroji a zkumavkami. Ve středu stolu se nachází velká zkumavka, ve které bublá zelená chemická látka, symbolizující nový chemický produkt, který je předmětem zkoumání. Osvětlení v laboratoři je mírně ztlumené, ale zářivá zelená látka je jasně osvětlena, což přitahuje pozornost diváka a naznačuje důležitost látky. Nad zkumavkou je vizuálně zobrazena holografická projekce bezpečnostního listu s řadou technických specifikací a údajů. Po stranách stolu stojí tým specialistů v bílých laboratorních pláštích, kteří pečlivě sledují proces. V popředí stojí postava s nápisem na plášti „PharmDr. Schwarze“, což naznačuje, že je vedoucím týmu. Jeho výraz je soustředěný a zároveň klidný, což zdůrazňuje jeho odbornost a důvěru v proces. Na pozadí obrázku lze vidět různé grafy, tabulky a diagramy, které jsou promítány na transparentní obrazovce. Tyto vizuály symbolizují hloubku analýzy a důkladný výzkumný proces, který tým provádí. Celkově obrázek výstižně zobrazuje kombinaci vědecké rigoróznosti a legislativní odbornosti týmu PharmDr. Schwarze při vytváření nového bezpečnostního listu pro chemickou látku.

Leave a Comment