Bezpečnostní listy – pyrotechnika

Provádíme překlady obalů těchto výrobků včetně etiket nebo návodů na bezpečné použití. Fungují na principu chemických sloučenin a směsí, které vytváří světelné efekty. Obsahují hořlaviny, kterými může být uhlí, síra nebo například hliník, železo a další.

Lokalizace / vyhotovení nových bezpečnostních listů provádíme v souladu s příslušnými směrnicemi a normami. Není třeba se obávat problémů s manipulací při dodržení určitých pravidel a zásad, které jsou uživateli poskytovány díky profesionálně provedenému překladu s cílem eliminovat nebezpečí plynoucí s užíváním výrobků zábavní pyrotechniky.

Mezi další poskytované služby z této oblasti patří vytvoření etikety k produktu, včetně rozvržení piktogramů a dodání zákonných textů a zajištění notifikace PCN, jejímž účelem je přidělení UFI kódu. 

S takto zajištěnými poklady, se zákazník může směle postavit čelem případné či hrozící kontrole ze strany orgánů a úřadů, jakým jsou ČOI, ČIŽP apod.

Leave a Comment