Bezpečnostní listy – pyrotechnika

Provádíme překlady obalů těchto výrobků včetně etiket nebo návodů na bezpečné použití. Fungují na principu chemických sloučenin a směsí, které vytváří světelné efekty. Obsahují hořlaviny, kterými může být uhlí, síra nebo například hliník, železo a další. Lokalizace / vyhotovení nových bezpečnostních listů provádíme v souladu s příslušnými směrnicemi a normami. Není třeba se obávat problémů s manipulací při dodržení určitých pravidel a zásad, které jsou uživateli poskytovány díky profesionálně provedenému překladu s cílem eliminovat nebezpečí plynoucí s užíváním výrobků zábavní pyrotechniky.

PCN, UFI KÓD, ČOI, ČIŽP

Mezi další poskytované služby z této oblasti patří vytvoření etikety k produktu, včetně rozvržení piktogramů a dodání zákonných textů a zajištění notifikace PCN, jejímž účelem je přidělení UFI kódu.  S takto zajištěnými poklady, se zákazník může směle postavit čelem případné či hrozící kontrole ze strany orgánů a úřadů, jakým jsou ČOI, ČIŽP apod.

Překlady a Lokalizace: Kvalitní Servis pro Zákazníky Po Celém Světě 😊🌍

V dnešní době globalizace je důležité, aby byly výrobky dostupné širokému spektru zákazníků napříč různými kulturami a jazyky. Zde přichází na scénu naše služby v oblasti překladů obalů, etiket a návodů na bezpečné použití. 🔖💬 Překlad není jen o slovech, ale také o porozumění kultuře a specifikům daného trhu. Naše týmy specialistů dbají na to, aby byl překlad přesný, srozumitelný a v souladu s místními zvyklostmi. Tímto způsobem se zabezpečuje, že výrobky zábavní pyrotechniky jsou prezentovány tak, aby byly pro uživatele co nejbezpečnější. 💥🎆

Zajistění Kompatibility s Právními Normami: Klid Myšlenky pro Všechny Naše Klienty ⚖️✅

Každý stát a území má své vlastní zákony a normy týkající se zábavní pyrotechniky. Právě z tohoto důvodu je naším cílem zajistit, aby byly všechny informace na obalu, etiketě nebo v návodu přizpůsobeny těmto zákonným požadavkům. Máme pevné vazby s místními orgány, jako jsou ČOI, ČIŽP a další, což nám umožňuje rychle reagovat na jakékoli změny v legislativě a přizpůsobovat se jim. 💼🤝 Naším hlavním cílem je zajistit, aby naši klienti byli chráněni před jakýmikoli právními komplikacemi a mohli své výrobky prodávat s plnou důvěrou ve svou kvalitu a bezpečnost. Tímto způsobem mohou naši zákazníci bez obav přijmout jakoukoli kontrolu a mít jistotu, že jsou v dobrých rukou. 🛡️🚀

 

Leave a Comment