Lékařské zprávy a jazykové variace

V případě potřeby odborného vyšetření nebo ošetření v zahraničí vyvstává potřeba zpřístupnění výstupní lékařské zprávy v daném cizím jazyce pro usnadnění komunikace. Toto je zajišťováno předními odborníky v oboru s návazností na garantovanou kvalitu jazykového překladu. Mezi nejvíce poptávané překlady, i s ohledem na naši geografickou lokaci, patří tyto hlavní jazyky:

  • němčina
  • angličtina
  • italština
  • slovenština
  • ruština

Jedná se především o překlady z výše uvedených jazyků směrem do jazyka českého. Ale možné jsou i různé další kombinace, například překlady z němčiny do italštiny nebo naopak.  Častá je i poptávka překladu z jednoho světového jazyka do druhého, například do angličtiny

Leave a Comment