Překlady lékařských zpráv v rámci EU

V rámci Evropské Unie je dnes celkem samozřejmá fluktuace za lepší prací, bydlením či perfektní lékařskou péčí. Překlady lékařských zpráv mezi jednotlivými jazyky tak otvírají lidem cestu za co nejkvalitnější dostupnou péčí.

Pacienti, kteří se z různých zdravotních či jiných důvodů pohybují mezi zeměmi, tak potřebují kvalitní překlad aktuální lékařské zprávy pro další postup. Může se jednat o navazující vyšetření, ošetření nebo složité operace. Takových textů se potom ujímá odborník lékař-překladatel, který zprávu přeloží například z němčiny nebo italštiny do češtiny, slovenštiny, ale i třeba ruštiny. Vice versa. Častý a vhodný je také překlad do mezinárodního jazyka, angličtiny, který je poté v podstatě univerzálním prostředkem pro komunikaci mezi pacientem a lékařem.

Specializovaní lékaři pro jazyky

Překlady lékařských zpráv výhradně specializovaným týmem lékařů (polština, španělština, maďarština, italština, ukrajinština, slovenština, švédština, angličtina, němčina, francouzština, ruština) v krátkých i běžných termínech. Za běžný termín lze považovat překlad do druhého dne, nebo u delších zpráv do 3 pracovních dnů. Desítky stran lékařské dokumentace do angličtiny nebo němčiny přeloží tým MUDr. Schwarze do 1 pracovního týdne.

Pro více informací, kalkulaci ceny překladu či jakýkoli jiný dotaz nás prosím kontaktujte

Leave a Comment