Překlad návodů k domácím spotřebičům

Překlady návodů a jejich následná úprava grafiky. Návody k domácím spotřebičům a práce grafika je jednolitý proces – řešíme téměř vždy otázku nejen překládání samotného, ale také grafického pracování návodu nebo příručky v doslovném smyslu slova. V některých případech, dokonce nastane zkrácení původního návodu ze zdrojového jazyka do češtiny. Překlad z němčiny, pak tedy může čítat např. cca 50 normovaných stran, výsledná česká verze pak může být o něco kratší.

Grafický soulad jazykových mutací

Další důležitou součástí je pak koordinace jazykových mutací: multi-jazykové verze návodů k domácím spotřebičům pak vykáží po samotném překladu „osekání verzí“. Z anglicko-francouzsko-italsko-řesko-švédské verze, pak zůstane např. jen česko-anglická apod. Grafická stránka věci pak jde současně s otázkou formátování a přípravou polí pro jazykové mutace – lokalizaci.

Grafik a jeho podíl práce

Na té pracuje grafik současně s překladatelem anebo překladatelský tým může hostit současně grafika-překladatele v jedné osobě. Překládání asi 50 ti stránkového návodu (je řeč o skutečném množství, tj. normovaných stranách), zabere asi 1,5 týdne anebo při zrychleném překladu 1 týden, tam překladatel zvládne 10 stran denně a pracuje pod menším tlakem.

Nároky na odborníka

Překladatel/ka pak musí splňovat standardní nároky na kvalitu, tj. musí být zkušený a nejlépe v dané oblasti. Překlady samotných návodů k mixérům… bílé technice a zkrátka všem kuchyňským a jiným spotřebičům, patří k těm méně náročným, co do odbornosti pojmů. Musí však splňovat standardy daného jazyka používaného uživateli dané jazykové lokace. Např. v případě českého prostředí tak, „jak spotřebitel uvažuje o tomto tématu číst a chápat jej“.

Leave a Comment