Překlad smlouvy do arabštiny

Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o vzájemném uznávání řidičských průkazů vydávaných oběma státy:

Každá smluvní strana bude uznávat řidičské průkazy vydané druhou smluvní stranou. Toto uznávání znamená, že držitelé řidičských průkazů si mohou vyměnit své řidičské průkazy vydané jednou smluvní stranou, aniž by museli vykonat teoretické a praktické zkoušky podle právního řádu druhé smluvní strany. V odůvodněných případech požádá příslušný úřad jedné smluvní strany příslušný úřad druhé smluvní strany o ověření pravosti a platnosti řidičského průkazu držitele řidičského průkazu, který žádá o jeho výměnu.

Leave a Comment