Překlad smlouvy o nájmu prostoru

Text smlouvy k překladu: Kromě ostatních povinností Pronajímatele uvedených ve Smlouvě se Pronajímatel zavazuje k následujícím povinnostem: Ochrana práv Nájemce: S přihlédnutím k podmínkám a ustanovením Smlouvy Pronajímatel zajistí, aby byl Nájemci umožněn plný výkon práv, která jsou mu přiznána Smlouvou; Přístup Nájemce a oprávněných osob: Pronajímatel během Doby trvání Nájemci a všem osobám oprávněně požadujícím vstup do Prostor umožní volný a nerušený přístup do Prostor 24 hodin denně, 7 dnů týdně; Konstrukční údržba a opravy: aniž by tím byla dotčena ustanovení odstavce 8.1.2 Smlouvy, Pronajímatel bude provádět údržbu (zahrnující příslušné revize) a opravy (zahrnující příslušné výměny) mechanických, elektrických, topných, vzduchotechnických, klimatizačních, výtahových, odpadních, sanitárních, bezpečnostních, telekomunikačních, zabezpečovacích a jiných systémů sloužících Budově, konstrukčních prvků Prostor.

Expresní překlad smlouvy, jsme provedly za 36 hodin od zadání překladu. Jednalo se o smlouvu v rozsahu 18 normovaných stran, tedy poměrně komplexně vypracovaný dokument o nadstandardním nájemním vztahu.

Leave a Comment