Překlad darovací smlouvy

Překlad smlouvy z anglického jazyka:

Během posledních dvou desetiletí se obezita stala vážným globálním zdravotním problémem. V zemích střední a východní Evropy včetně  České republiky je výskyt obezity ve všech epizootologických studiích (1) nejdůležitějším problémem. Výsledky poslední rozsáhlé epidemiologické studie provedené v České republice ukazují, že 30% Čechů má nadváhu a 25% trpí obezitou (2).

Existuje několik terapeutických přístupů k obezitě. Ve většině případů je první volbou změna životního stylu zaměřená na vyvážený příjem stravy a fyzickou aktivitu. Farmaceutická terapie, jejíž hlavní cíle jsou podpořit změnu stravovacích návyků a zabránit poklesu bazálního metabolismu, je další možností. Nicméně od konce 90. let se ukázala chirurgická léčba (bariatrická / metabolická operace) nejúčinnější léčbou obezity (3). Na rozdíl od konzervativní léčby, která selhává u více než 80% pacientů dlouhodobě, bariatrická operace vede k dlouhodobému úspěchu u více než 80% pacientů (4). Je to jediná léčba, která produkuje dlouhodobou ztrátu hmotnosti u těžce obézních pacientů (5).

Leave a Comment