Překlady IT smluv

Dynamicky se rozvíjející oblast informačních technologií skýtá velký prostor pro překladatelskou činnost.  Z pohledu dodávky systémů se jedná zejména o různé smlouvy.  IT systémy bývají většinou implementovány po dobu několika měsíců a podléhají pevně daným termínům, které je potřeba dodržovat. Toto je zahrnuto v rámcové smlouvě o vývoji a dodání systému, na kterém se mohou podílet i různě velké mezinárodni týmy. Takzvané fix time fix price ( FTFP) projekty jsou asi nejčastější cestou k dodání projektu.

Supportní smlouva

Po dodávce, otestování a akceptaci systému se otvírá prostor pro jeho podporu,  jejímž cílem je hladký a bezproblémový provoz na produkčním prostředí, kde je již systém většinou otevřen potřebám široké veřejnosti a musí proto fungovat bezchybně. Nad tímto procesem přebírá kontrolu takzvaná supportní smlouva, ve které si smluvní strany dohodnou podmínky spolupráce a dohled nad systémem. Dodavatel se většinou zavazuje k technickému dozoru nad systémem 24/7, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jakýmsi garantem zodpovědnosti je zde SLA, kdy se tvůrce systému zaváže odstraňovat případné chyby nebo problémy během několika málo hodin. Překlady těchto smluv v případě mezinárodní spolupráce představují jistotu seriózního jednání pro obě dvě strany.

Leave a Comment