Překlad smlouvy o dílo do polštiny

Przy założeniu, że Wykonawca swoje roszczenie zaawizuje wg niniejszego ustępu Umowy o dzieło, i jednocześnie chodzi o zdarzenie nieprzewidywalne lub o nieprzewidywalną okoliczność, której występowanie Wykonawca nie spowodował, Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu, który odpowiada wpływu na wykonywanie dzieła lub jego części.

Překlad smluv vypracujeme v běžném i expresním režimu. Překlad 50ti stránkové smlouvy do polštiny, umíme vypracovat za několik málo pracovních dnů.

Leave a Comment