Překlad vědecké publikace

Klienti žádají: cenovou nabídku včetně termínu na překlad vědecké (molekulárně onkologické) publikace z ČJ do AJ, cca 11 NS.

ODBORNOST Z VĚDECKÉ PUBLIKACE: 

  • radikalita operace metastáz kolorektálního karcinomu
  • pomocí PCR s tvorbou heteroduplexů
  • přítomnost ctDNA bezprostředně po resekci CRC
  • přítomnosti nádorových ložisek.
  • lokalizace tumoru a tumorové markery
  • zhodnocení resekčních okrajů preparátu

 

Leave a Comment