Překlad zprávy z němčiny

Anamnéza:

Dovolujeme si předpokládat, že podrobnou historii naší společné pacientky již znáte. Paní G., u které byl v únoru odoperován neuroendokrinní tumor pankreatu, se k nám dostavila kvůli další endokrinologické diagnostice a především k zahájení molekulárně genetické diagnostiky, neboť je otázka, zda nejde o MEN-1-syndrom.

Překládá MUDr. Schwarz

Překlady lékařských zpráv výhradně týmem lékařů / polština, ruština, maďarština, ukrajinština, italština /. Možné termíny dodání od cca 2 hodin po 3 pracovní dny u delších zpráv a v situaci, kdy klient nežádá vyloženě expresní lékařskou práci.

Leave a Comment