Překlady úvěrových smluv do nizozemštiny

Klient se na nás obrátil s opakovaným požadavkem na překlad Návrhu smluvních podmínek smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení společnosti. Ukázka z textu:

2. Smluvní strany se dohodly, že před datem ukončení platnosti úrokové sazby Banka sdělí Dlužníkovi její novou výši a dobu platnosti podle obvyklé úrovně úrokových sazeb pro daný typ úvěru v Bance a vyhodnocení osobní a finanční situace Dlužníka a dalších objektivních skutečností, jako jsou zejména změny sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou či jiné změny podmínek na finančním trhu České republiky, a/nebo změny indexu spotřebitelských cen zveřejňované Českým statistickým úřadem. Společně s tím Banka sdělí Dlužníkovi v Oznámení novou výši splátek Úvěru po úpravě úrokové sazby, a je-li to relevantní, i nový počet a četnost těchto splátek Úvěru. Oznámení podle předchozí věty Banka doručí Dlužníkovi na Korespondenční místo nejpozději tři měsíce před datem ukončení platnosti úrokové sazby. Smluvní strany se tímto dohodly, že v tomto případě bude postačovat akceptace návrhu změny výše a doby platnosti úrokové sazby Dlužníkem mlčky či nečinností. Účinnost akceptace nastane dnem účinnosti navrhované změny.

Další populární kategorie překladů: 

Leave a Comment