Zhotovené bezpečnostní listy

Výhrady k podkladům bezpečnostních listů jsme definovali v předchozím příspěvku. Zde k realizované části produktů:

 

Soder-Wick® Rosin Desoldering Braid  (37. PJT5066)

Ve složení uvedena jen čistá měď, vzhledem k funkci ale i deklarovanému zápachu to ale však se po zjištění zápachu o čistou měď nejedná… předpokládáme, kolofonii, ale není v podkladech uvedena.

Klient následně požádán o podklady pro zemi EÚ – my žádáme fotografii stávající etikety výrobku.

ECO SOLDER NEO F3 M705 (34.PY10N0966)

Dodány původně opět relativně staré podklady, ve složení jen kovy, ale deklarovaná řada nebezpečných vlastností, opět není známa složka, která za toto odpovídá.

Klient následně požádán o podklady pro nějakou zemi EÚ, nebo alespoň fotku stávající etikety výrobku.

Leave a Comment