Specializované překlady lékařských zpráv z IKEMu 🌍🩺

V oboru lékařství je přesná komunikace naprosto klíčová. Zvláště když se jedná o lékařské zprávy pacientů, kteří hledají léčbu nebo poradenství za hranicemi své domovské země. A právě zde na scénu přichází naše služba specializovaných překladů z IKEMu.

Často žádaný překlad 📄✍️

Pacienti, kteří mají potřebu překladu lékařské zprávy z IKEMu, se k nám obrací s žádostí o její převod do francouzštiny či angličtiny. Těchto žádostí zaznamenáváme zhruba 6x za měsíc. Důvodem je často potřeba konzultace s lékařem v zahraničí nebo snaha porozumět diagnóze z jiné perspektivy.

Doba a kvalita překladu 📅🔍

Překlad 10ti stránkové lékařské zprávy do francouzštiny obvykle trvá mezi 2 až 4 dny. Vzhledem k složitosti lékařské terminologie je to proces, který vyžaduje mimořádnou péči a znalost oboru. Naše zprávy jsou zpracovávány týmem lékařů pod vedením vedoucího lékařské sekce, MUDr. Schwarzem a hlavní překladatelky MUDr. Heleny Schwarzové.

Ukázka z našeho překladu 🖋️📖:

„La comparaison de la procédure en état calme et celle après le NTG ne démontre pas de différence significative évidente ni de l’amélioration relative affectant un bassin. Évaluation numérique – le score de sommation suite à la procédure en état calme (en position couchée / assise) = 12/15, contre celui suite à la procédure après le NTG = 12/22, SDS=2-7 la TPD – procédure en état calme 20/25%, la procédure après le NTG 22%/33% c’est à dire numériquement sans signes gammagraphiques d‘une amélioration significative de la perfusion myocardique après le NTG.“

Závěrem 🌟🔗

Když jde o zdraví, neměli bychom dělat kompromisy. Naše služby překladu z IKEMu jsou zde proto, abychom zajišťovali kvalitní a důvěryhodné překlady pro pacienty z celého světa. Pokud hledáte spolehlivý a odborný tým pro překlady lékařských zpráv, jsme zde pro Vás!

MUDr. Helena Schwarzová

Leave a Comment