Toxikologické Informační Středisko

Toxikologické informační středisko je specializované pracoviště, které poskytuje důležité informace a podporu v případech akutních otrav a zdravotních rizik spojených s chemickými látkami. Jeho hlavním úkolem je poskytovat odborné poradenství pro zdravotnické pracovníky, veřejnost a instituce v naléhavých situacích.

Hlavní služby toxikologického informačního střediska:

 1. Naléhavé poradenství: Nepřetržitá telefonická služba, která poskytuje okamžité informace a doporučení v případě akutních otrav a zdravotních rizik.
 2. Odborné konzultace: Poskytování odborných konzultací zdravotnickým zařízením, lékařům a záchranářům.
 3. Informace o toxických látkách: Shromažďování a aktualizace dat o toxických látkách, jejich účincích a způsobech léčby.
 4. Školení a osvěta: Organizace školení a informačních kampaní pro zlepšení povědomí o prevenci a léčbě otrav.

Kontaktní informace:

 • Adresa: Na Bojišti 1, Praha
 • Telefonní čísla (nepřetržitě):
  • +420-224919293 ☎️
  • +420-224915402 ☎️
  • +420-608666582 📞 – expresní příprava bezpečnostního listu

Specifikace:

 • Informace: Poskytovány pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Toxikologické informační středisko je klíčovým prvkem národní zdravotní infrastruktury, zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel před chemickými riziky.