Pandemie v překladatelství

  • 6. 4. 2020

Pandemie virové nemoci, kterou způsobuje koronavir COVID-19, je bezesporu nejvíce sledovanou událostí posledních dní. Ovlivnila život milionu lidí po celém světě. Ať už se jedná o omezování ekonomických subjektů v podobě nuceného pozastavení činnosti, tak i života běžných občanů.

Telefonní linky státních úřadů nebo soukromých firem jsou nyní přetížené. Lidé se na nás mohou obrátit v případě potřeby překladu pro účely pojišťoven, ať již z důvodu zdravotního nebo kvůli podnikání spojeného se zahraničím. Nabízíme překlady například do angličtiny, němčiny, italštiny, ruštiny, polštiny a podobně.

Na pořadu dne je nařízený konzumní minimalismus s cílem eliminovat nadbytečný příjem služeb nebo též hmotných statků za účelem omezení šíření viru. Zůstává tak uzavřena celá řada obchodů a další provozovny zaměřené na služby.

Zařazeno do témat: