Překlady informovaných souhlasů

  • 10. 6. 2019

Členitá poptávka na překlady dalších informovaných souhlasů, mezi které patří např.:

INFORMOVANÝ SOUHLAS A POKYNY PŘED PREMEDIKACÍ MIDAZOLAMEM -.docx
INFORMOVANÝ SOUHLAS SCH-extr.docx
Informovaný souhlas pacienta.doc
IS – měkké tkáně .docx
Prohlášení lékaře EM – .doc