Dotazy k notifikaci ECHO

Ceny bezpečnostních listů se liší, dle odebíraného množství. U
odebrání jednoho listu pro 1 produkt je cena cca 3000 Kč za tento 1 list (jednorázové minimální množství).

Pokud zákazník objedná počet listů 3-4, činíme zpravidla cenu 2200 Kč.

Pokud je listů více, jak 5, ceny od 1700 Kč.

Oznámení do českého registru CHLAP pro každý výrobek 350 – 450 Kč (opět dle množství 1 – 10 výrobků).

Pokud je výrobek dovážen přímo ze země mimo EU (jak uvádí klient, Turecko),
je potřebné oznámit každou složku do Evropské chemické agentury
(ECHA), každá složka se ohlašuje zvlášť á 350 Kč, t.j. celkový počet
složek (předpokládáme cca 20), tedy cenově 20 x 350 Kč.

K dotazu past bez fluoridu:

Notifikace kosmetických výrobku je opět na centrální evropské úrovni,
je to složitější proces, cena notifikace jednoho výrobku je proto 2000
Kč.

https://www.mzcr.cz/obsah/oznamovani-kosmetickych-pripravku_3464_5.html

CENOVÉ SHRNUTÍ:
4 listy = 4 x 2200 Kč.
CHLAP, 400 Kč za výrobek.
ECHO, cca 20 x 350 Kč.
Notifikace kosmetiky = 2000 Kč.

Ceny jsou bez DPH. Pokud jste ale neplátci, dokážu zařídit uvedené
ceny, jako koncové.

Leave a Comment