Lokalizácia karty bezpečnostných údajov

 • lokalizácia karty bezpečnostných údajov do legislatívnych parametrov danej zeme
 • české, slovenské, anglické a nemecké karty bezpečnostných údajov
 • karty bezpečnostných údajov lokalizované do ďalších jazykov EU 
 • zľava 21 % pre neplatičov DPH (malé firmy)
 • lokalizovaná karta bezpečnostných údajov už od Kč 1 650 
 • registrácia výrobku do registra biocídnych výrobkov, Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, SR
 • tvorba etikety
 • expresný telefón: 608 666 582

LOKALIZÁCIA KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV A ĎALŠIE SLUŽBY SPOJENÉ S LOKALIZÁCIOU. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava, SR. Biocídne výrobky zapísané do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike podľa § 20 zákona č. 319/2013 Z.z. (Prechodné ustanovenie)

Team PharmDr. Schwarze ďalej vypracováva:

 • Slovenské, české, anglické, nemecké karty bezpečnostných údajov: termíny vypracovania do cudzieho jazyka + ich  niekoľko násobný počet.
 • Ďalšie karty bezpečnostných údajov v EU jazykoch.
 • Karty bezpečnostných údajov podľa novej normatívy: preklady kariet bezpečnostných údajov.
 • Väčšie množstvo kariet bezpečnostných údajov: napr. 16 kariet – do pondelka + 1 prehlásenie o vlastnostiach.
 • Nové karty bezpečnostných údajov vydané v súlade s platnou normatívou.
 • Registrácia biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov
 • Registrácia  do registra biocídnych výrobkov / notifikácia, etikety.
 • Prehlásenie o vlastnostiach.
 • Karty bezpečnostných údajov: Spreje, bezpečnostné karty – autokozmetika.
 • Karty bezpečnostných údajov: čistiace prípravky
 • Notifikácia  čistiaceho prostriedku a nebezpečnej zmesi na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Vypracovanie obsahovej časti etikety a dodanie doporučenia pre grafické rozvrhnutie etikety nebezpečnej zmesi alebo čistiacich prostriedkov.


V prípade, že žiadate legislativný preklad (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Centrum pre chemické látky a prípravky) v oblasti chémie – môžete kontaktovať TU.

 

Leave a Comment