Objednávka ověřeného překladu do němčiny

Na základě předchozí telefonické komunikace posílám dokumenty ve formátu pdf k překladu. Bude se jednat o:

  1. Úředně ověřené překlady ověřovacích doložek a apostil do němčiny (jedná se o tři různé dokumenty, vždy ve dvou kopiích)
  2. Úředně ověřený překlad výpisu z obchodního rejstříku, ověřovací doložky a apostily do němčiny

Leave a Comment