Překlad nabídky z německého jazyka

Rozhodnutí o lokalitě → Zahájení projektu a zadání místní partnerské projekční firmě

Zadání realizace: Vypracování studie proveditelnosti k definovanému pozemku, Vypracování předběžného plánu, včetně všech výkonů prací, Odhad nákladů a termínový plán.

PŘEKLADY POPISKŮ: 

Popisky: Fáze 1 – Koncept projektu → Fáze 2 – Studie proveditelnosti → Fáze 3 – Projekt a výběrové řízení → Fáze 4 – Realizace.

Leave a Comment