Víkendový expresní překlad smlouvy

Klient v pátek zasílá text jednoduché dohody, kterou je třeba urychleně přeložit do angličtiny. Zítra se chce dostavit k převzetí překladu s tím, že by se na místě úředně ověřil jeho podpis, případně i celý překlad. Podotýká, že čl.III, odst. 3.2 není jasně zformulován v češtině, v pododstavcích A,B a C je vždy slovo “a méně”, čemuž logicky neodpovídá zbytek příslušné věty.

Překlady obchodních dohod expresní metodou

Klient žádá překlad tak, jak to je nebo pododstavec A mám dle jeho názoru upravit tak, že za číslovkou 50% vynecháme “a méně” a pod pododstavce B a C nahraďte textem: B/ Bude-li mezi poskytovatelem technologie a státem sjednán poměr rozdělení zisku tak, že poskytovatel technologie obdrží ze zisku více než 50%, bude mezi smluvními stranami jejich zisk rozdělen tak, že z 50% celkového zisku Společnost obdrží 40% a Účastník 10% a část zisku smluvních stran převyšující prvních 50% bude mezi Společnost a Účastníka rozdělena stejným dílem. Bude-li tedy například smluvním stranám celkově náležet 70%, obdrží Společnost 50% a Účastník 20% celkového zisku. Klient žádá informaci, kdy a kam bych měl pro listiny a jejich ověření dojet.

TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL

Smlouva je celkem jednoduchá, v tomto stavu ale nemůžeme v češtině kvůli matoucímu označení odkazů.

na straně jedné

„dále téže jen Společnost“ – což je si odporující nonsens – mělo
stát s ohledem na další text ve smlouvě: „dále jen Společnost“

Jméno osoby
…….
na straně druhé
„dále též jen všichni společně Účastník“… mělo stát být s ohledem na
další text ve smlouvě:
„dále jen Účastník“
„dále jen všichni společně Smluvní strany/ Účastníci

Úprava smlouvy před překladem

Výše uvedené do AJ můžeme narovnat, neboť je to patrné, jako to bylo míněno. Zmiňovaný článek III. 3.2 fakticky měnit nemůžeme, pokud se má svazovat s tím, co bylo zasláno. Takže přeložíme tak, jak je. Navíc nám zpochybňované logické celkem připadá. Vidíme tam pouze v CZ chybu ve skloňování např. poskytovatel vs. poskytovatelem, a podobné překlepy, což tolerovat můžeme.

Překlady v Jindřišské, 111 50, Praha

Cena víkendového expresního překladu včetně případných ověření podpisů / kopie etc. 4 NS x 800,- = 3200,- Termín překladu smlouvy bez dalších ověření sobota 14-15:00. // Klient žádá sjednocení a k odstavci 3.2.: neví, jak by mohl rozdělit například 70% na 50 + 20, když dostanu jen 55% a odkazuje se na autora smlouvy, jímž je „expresní právník“ se slovy, že „kolega to udělal u právníka na počkání”.

Úřední ověření v Jindřišské

Co se týče ověření – se ke klientovi postoupila informace, že jsme schopni zajistit i úřední ověření podpisu nebo i překladu – náš návrh věci, že se klientem sejdeme na poště v Jindřišské a tam klient ověří podpis na Czech pointu. On nás se odešle obrázek vidimace a my ji na počkání přeložíme – a svážeme.
Na Czech pointu klient zaplatí asi 35 Kč, u nás za docházku do Jindřišské 3500 Kč, tj. 3500 Kč nám a 35 Kč poštovní úřednici. Celé úkon bude trvat asi 20 minut.

Leave a Comment