BL olej do kompresoru

Klient prosí o cenovou kalkulaci překladu bezpečnostního listu v příloze do českého a slovenského jazyka. Tedy ne přesně překlad, ale provedení legislativně shodné vydání nového bezpečnostního listu schopného snést případnou kontrolu ze strany ČOI, ČIŽP, apod.


Příhodné řešení


Celkem jde o 6 podobných bezpečnostních listů (různé typy olejů do našich kompresorů), přičemž ale některé z nich klient nemá ještě k dispozici ani v angličtině dle nařízení 2020/878 platném od 1.1.2023, což by mělo znamenat doplnění požadavků na informace související s nanomateriály a endokrinními disruptory. Klient žádá informaci, zda-li je náš tým schopen provést takovou aktualizaci i starší verze bezpečnostního listu a pokud ano, tak za jakých podmínek. V příloze klient přikládám jeden takový starší BL. K bezpečnostním listům nabízíme také legislativní provedení etiket a příslušné notifikace dle mezinárodních norem.