Jak se soudní překlady nepředávají

CHYBA V KONCEPTU

Páteční předání dokumentů neproběhlo dle plánu. Klient na opakované výzvy neposlal skutečně všechny fotografie dokumentů – tj. ofocená i další zadní razítka přidaná. Tj. nejednal přesně dle návodu Jak správně úřední překlad svázat a předat., neboť u toho nejdůležitějšího dokumentu, z celé té pětice,  Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství… bylo navíc chybějící razítko.
Plus klient poté jsme překlad doručili na místo schůzky, donesl ještě  půlstránku arabského textu, kterou jsme nebyli schopni k ničemu přiřadit. To by až tak nevadilo, ale jistota, „co k čemu patří“, byla narušena.
Klient vyzván k opakované kontrole dokumentů a je navržena nová schůzka (klient dohledá ještě všechny potřebné dokumenty k překladu). CELÝ POSTUP ZDE.

Leave a Comment