Klinika dětské neurologie – překlad do angličtiny

Pro dětské pacienty a jejich rodiče překládáme lékařské zprávy vydané zařízením dětské neurologie. Překlad od neurologa můžeme dodat v termínu 2 pracovní dny anebo jako expresní lékařský překlad do 1 pracovního dne či v řádu několika hodin.

Ukázka překladu lékařské zprávy

OA: Hospitalizována na naší klinice v 11/2017 – Závěr: 9 měsíců stará dívka přijata akutně pro rozvoj epilepsie charakteru Westova syndromu. Bez neurologické zátěže v rodinné anamnéze. Perinatálně lehká prematurita (37+0, PH 3240g), icterus na FT 2 dny. Léčena ve FN Motol pro progredující hemangiom na pravém uchu a na krku vpravo. PMV zpočátku v normě, od rozvoje NO mírný regres (přestala chytat hračky do rukou). Od věku 7 měsíců (09/2017) rozvoj infantilních spazmů – se stočením bulbů vzhůru, strnutím, elevací a náznakem rozhození HKK, někdy s předklonem trupu, v sériích cca 5, se stoupající frekvencí, při příjmu 2x denně, často při probouzení.

Leave a Comment