Názvosloví chemických sloučenin u překladů z chemie

Názvosloví chemických sloučenin a látek, které vstupují nebo vystupují do procesu přípravy chemických produktů, je další širokou oblastí v oboru překladatelství, kterou je potřeba mít dobře zvládnutou a tím pádem pod kontrolou. Asi si každý dokáže uvědomit následky při záměně například hydroxidu s hydrolátem. Netřeba zde představovat základní typy chemických sloučenin.

Chemie biochemie a čeština

V češtině je například pro pojmenovávání oxidů používán unikátní systém názvosloví od Vojtěcha Šafaříka, který podle pracuje s oxidy podle oxidačního čísla v rozsahu 1 – 8 a následně přiřazuje konkrétnímu oxidu vhodnou koncovku: – Ný, – Natý, – Itý, – Ičitý, – Ičný ečný, – Ový, – Istý, – Ičelý.

Detailní práce farmaceutického specialisty

Musí se samozřejmě dále zohlednit i různé odchylky a nepravidelnosti, například u P2O5 se jedná o oxid fosforečný, nikoli fosforičný. A podobně.

Toto vše je třeba mít v překladech na zřeteli a zohlednit přesně a citlivě při jazykové konverzi, kde důslednost hraje klíčovou roli. Složitost a komplexnost chemického a farmaceutického oboru se odráží i v náročnosti překladatelské činnosti a jejímu významu pro přenos informací a know-how mezi jednotlivými světy.

Žádáte-li informace o překladu z oblasti organiky či anorganiky, kontaktujte nás ZDE.

 

Leave a Comment