Překlad obchodní korespondence

Překlad OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ = HANDELSVERTRETUNG

Obchodní dopis klienta, přeložený rodilým mluvčím německého jazyka. Korespondence navázání obchodních kontaktů a zastoupení v ČR. Celkově zatím 2 dopisy, v rozsahu 2 normované stany. Bude následovat překlad Business plánu do německého jazyka:

AUTENTICKÝ PŘELAD

Dobrý den, již jsem v minulosti apeloval se zájem o spolupráci a vytvoření
obchodního zastoupení firmy xxx v České republice / Guten Tag, ich hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an einer Zusammenarbeit und an der Errichtung einer Handelsvertretung der Firma xxx in der Tschechischen Republik bekundet.

Leave a Comment