📑 Překlad právní analýzy do italštiny: klíčové informace

📅 Datovaní a důležité setkání Con riferimento al nostro precedente incontro dell’8 aprile 2009, je zřejmé, že tento den měl pro jednání zásadní význam. 🔍 Co je předmětem transakce? Zde jde o potenciální akvizici obchodního podílu v společnosti P s.r.l., která vlastní outletové nákupní centrum v určité lokalitě.

🤝 Současný stav jednání Informace ukazuje, že jednání probíhají s určitými společnostmi a stále jsou v průběhu. 💼 Důležité postavy a jejich role Zmiňuje se „Signor PP“, který má zájem komunikovat s věřiteli společnosti P a diskutovat o jejich potenciálních nárocích. ⚖️ Právní charakteristika dopisu Je důležité si uvědomit, že tento dopis je čistě informativní a nevytváří žádné závazné nabídky ani smlouvy. Má také výrazně důvěrný charakter.

📚 Slovníček klíčových pojmů:

 • Transazione: Transakce, obchodní operace.
 • Outlet centro commerciale: Outletové nákupní centrum.
 • Acquisizione: Akvizice, nákup.
 • Società: Společnost.
 • Creditori: Věřitelé.
 • Precontrattuale: Předsmluvní.

VE VĚCI PROCESNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ: 

Con riferimento al nostro precedente incontro dell’8 aprile 2009, vorremmo fornirVi delle ulteriori informazioni riguardanti il procedimento della transazione consistente in eventuale acquisizione della quota commerciale nella società P s.r.l. (“P”) la quale è proprietaria dell’outlet centro commerciale (“Outlet”) situato nell’area catastale di Kněživka, municipio di Tuchoměřice, distretto di Praga-Ovest, Repubblica Ceca (“Transazione”).

Come già sapete, siamo entrati nelle trattative con il socio delle società P – S.A. e l’U S.p.A. con rispetto alla Transazione; al momento le trattative sono ancora in corso. Vi preghiamo di tenere presente che l’U S.p.A. ha già confermato di avere l´intenzione di concedere il re-finanziamento della P a proposito della Transazione sempre che si realizzino ulteriori negoziazioni riguardanti la struttura della Transazione.

Siamo consapevoli del fatto che la P abbia numerosi creditori e in questa situazione Vi vorremmo informare che il Signor PP intende di mettersi in contatto ovvero incontrare i creditori della P nel corso delle prossime settimane al fine di discutere le loro potenziali pretese.

Questa lettera è un documento esclusivamente informativo e non integra nessun’offerta vincolante oppure un contratto in favore della P e/oppure le sue società affiliate e come tale non implica per la nostra società e/oppure qualsiasi altra società del gruppo PP nessun vincolo, obbligo, imputabilità o responsabilità di qualsiasi genere, inclusa la responsabilità precontrattuale nei confronti di qualsiasi persona (inclusa la P e/oppure i suoi creditori).

La presente lettera riveste carattere strettamente privato e confidenziale e può essere divulgata solo ai creditori della P.

Distinti saluti,

 • překlady z práva
 • překlady obchodní
 • překlady z marketingu
 • překlady korespondence
 • překlady se soudním ověřením
 • překlady listin
 • tlumočení notářských úkonů
 • překlad smluv

 

Úsměvný právník česko-italské právní kanceláře v modrém obleku a s kravatou sedící u psacího stolu. Specializuje se na obchodní právo a poskytuje expertní právní analýzy ve spolupráci s obchoditalie.cz. V případě potřeby odborných překladů spolupracuje s týmem z propreklady.cz/tym-prekladatelu/..

Leave a Comment