Překlad technické kontroly z němčiny do češtiny

Obrátil se na nás český klient s požadavkem na překlad technické kontroly provedené v Německu GTU. Dokument byl rozložen na 2 fyzických stranách a dle odhadovaného počtu úhozů, jsme jeho budoucí rozsah stanovili na 3 – 3,5 normované strany.

ORIGINÁLNÍ DOKUMENTY K PŘEKLADU

Překlady technické kontroly GTU bude předán klientovi zítra ráno a svázán s originály překladu. Klient dostal na výběr dvě varianty převzetí překladu, tj. Prahu 7 a Prahu 2. Klient se právě rozhoduje, ve které lokalitě překlad převezme. Na překladu se právě pracuje.

Překlad technické kontroly, nahrazuje pro české úřady, českou technickou kontrolu, avšak za předpokladu, že se jedná o soudně ověřený překlad do německého jazyka. Vedle technických kontrol, překládáme z němčiny také, německé technické průkazy.

Leave a Comment