Překlad z JIP, Francie

Klinická anamnéza:

Žena ve věku 45 let, byla dopravena sanitou pro výskyt  před 4 dny, při turistické výletu v horách, bolestí hlavy se zvracením a závratěmi. Vyšetřením  byl na skenech  CT odhalen pontický kavernom a supratentoriální hydrocefalus. V současné době bolesti hlavy přetrvávají při patologických závratích a při klinickém vyšetření ataxie při chůzi s vícesměrovým nystagmem a parestézijemí v oblasti levé hemisféry mozku.   Zobrazovací vyšetření: T1 3D snímkování objemu před a po vstřikování gadolinia, axiální sekvence Flair, T20, difuzní zobrazování a angio-MRI v době objemu 3D

VÝSLEDEK:  Výsledkem tohoto vyšetření je nález typický obrazu kavernomu, který se vyvinul v mozkovém kmeni.  Kavernom je umístěn v rovině pravostranné posteriorní paramedianní části mostu a je poměrně dobře ohraničen na vážené sekvenci, které představuje v projekci T1, kde zjišťujeme typický vzhled sdružující hypo- a hyper-intenzivní  úseky o konturové structuře typu „pop-corn“. Jde o kavernom s velmi hypo-intenzivní strukturou na sekvenci echo-gradientu s poměrně dobře ohraničeným hemosiderinovým okrajem, jehož rozměry dosahují 12-13 mm.   Na sekvenci Flair je obklopen otokem, který se rozšiřuje horním směrem v zadní a horní části mostu, pak se napojuje na zadní část středního mozku vpravo na úrovni pravostranného krčku (colliculus). Tento kavernom jakož i otok kolem poškození způsobil diskrétní  deformaci 4. komory, avšak nezpůsobil obstrukci struktury Sylviův mokovod, což by v této době mohlo vysvětlit přítomnost velmi výrazného tri-komorového hydrocefalu velmi pravděpodobného staršího datu vzniku. Injekce kontrastní látky nezpůsobuje vzestup úrovně samotného kavernomu, nýbrž odhaluje žilní vývojovou abnormální odchylku v levé mozečkové hemisféře, jehož odtoková žíla jakoby byla napojena na kavernom. Toto napojení je klasické. Absence anomálie (odchylky) na úrovni kavernomu by mohla naznačovat fakt nedávného krvácení.   Jde o velmi výraznou triventrikulární dilatace bez projevu transependymální resorpce LCS. Vzhledově to připomíná případný obstrukční hydrocephalus staršího data, avšak také při normálním tlaku v současné době, zejména pokud tam docházelo k předchozím krvacením. Sekvence echo-gradientu ukazuje, že tento kavernom je izolován, a proto tedy představuje sporadickou formu bez genetické mutace.

ZÁVĚR: Jde o paramedianní pontický kavernom vpravo, jehož postižení je obklopeno perilezionálním otokem, avšak bez stigmatizace recentním krvácením.

Vzhledově to evokuje obraz kavernomu 2. typu podle Zabramského. Jde o asociaci s vývojovou venózních anomálií.

Je přítomný významný triventrikulární supratentoriální hydrocefalus.

 

Leave a Comment