Překlad zprávy z onkologie z/do ruštiny 📜🔬🌍

Autentický text překladu lékařské zprávy od MUDr. Ivanova: Primární vzorek: Ledvina o rozměrech 106 x 57 x 54 mm, v jejímž parenchymu se nachází nádor hnědo-žluté barvy o rozměrech 69 x 50 x 47 mm. Nádor neproniká do ledvinného vaku ani do vnitřního systému ledviny. Součástí vzorku je také močovod o délce 75 mm. Mikroskopicky je patrný jasnobuněčný karcinom ledvin. Jádrový grading III. Nádor je omezen na ledvinový parenchym. Známky nádorové angioinvaze nebyly zjištěny ani makroskopicky, ani mikroskopicky.

MUDr. Ivanov má bohaté zkušenosti v oblasti onkologie a práce s lékařskými překlady. Jeho precizní a odborný přístup k překladu je zárukou kvality a spolehlivosti.

Do ruštiny a z ruštiny, či případně pro naše ruské klienty, překládáme lékařské zprávy do angličtiny a němčiny přímo z rukou lékaře, MUDr. Ivanova. Ohledně soudního ověření, které je někdy ruskými klienty žádáno na lékařské překlady, poskytujeme na žádost.

Na žádost klientů můžeme vypracovat překlad i expresně, tj. do druhého dne či ten samý den. Pochopitelně v takovém případě odpovídá míře expresnosti i cena za překlad.

Slovníček klíčových slov od MUDr. Ivanova:

  1. Первичная проба – Primární vzorek
  2. Почка – Ledvina
  3. Паренхима – Parenchyma (tkáň ledviny)
  4. Опухоль – Nádor
  5. Мочеточник – Močovod
  6. Светлоклеточная карцинома – Jasnobuněčný karcinom
  7. Ядерный грейдинг – Jádrový grading (stupeň diferenciace nádorových buněk)
  8. Опухолевая ангиоинвазия – Nádorová angioinvaze (pronikání nádorových buněk do cév)

Pro více informací neváhejte kontaktovat nás.

V srdci překladatelského týmu MUDr. Ivanova najdete českou lékařku, MUDr. Strakovou 🩺💙. Její hluboké a vážné oči jsou plné porozumění a empatie, které září skrze její zářivý bílý lékařský plášť, kontrastující s bohatými tmavými vlasy, které jí splývají po ramenou 🩺🤍🖤. Fonendoskop, který má zavěšený kolem krku, není jenom nástrojem, ale také symbolem její oddanosti a pečlivosti 🌟🔬. Její postoj je sebejistý, zároveň však působí přátelsky a vřele 🌼. Ve svém pohledu skrývá hlubokou lidskost a lásku k léčbě. Když se s ní setkáte, budete cítit, že jste v rukou lékařky, která nejenže rozumí svému oboru, ale také každému pacientovi, s nímž se setká ❤️📜.

Leave a Comment