Překlad zprávy z onkologie do ruštiny

Autentické texty z překladů lékařských zpráv. Překlad MUDr. Ivanov:

Первичная проба:

Почка величиной в 106 х 57 х 54 мм, где в паренхиме находится опухоль коричнево-желтого цвета, величиной 69 х 50 х 47 мм. Опухоль не врастает в сумку, ни во внутриполостную систему почки. Составной частью препарата является также мочеточник длиной в 75 мм. Микроскопически отмечается светлоклеточная карцинома почки. Ядерный грейдинг III. Опухоль ограничивается на почечную паренхиму, признаков опухолевой ангиоинвазии не было выявлено ни при макроскопическом, ни при микроскопическом исследовании.

Do ruštiny a z ruštiny či případně pro ruské klienty překlady zpráv do angličtiny a němčiny vypracováváme z rukou lékaře. Ohledně soudního ověření, které je někdy na lékařské překlady, ruskými klienty žádáno – poskytujeme na žádost.

Na žádost klientů můžeme vypracovat překlad i expresně, tj. do druhého dne či ten samý den. Pochopitelně v takovém případě odpovídá míře expresnosti i cena za překlad.

Leave a Comment