🔬 Klinické Vyšetření Krve: Monitorování Zdraví Skrze Laboratorní Analýzy 🔬

Klinické vyšetření krve je jedním z klíčových nástrojů, kterými lékaři získávají důležité informace o zdravotním stavu pacienta. Výsledky tohoto vyšetření poskytují detailní pohled na složení krve a umožňují odhalit případné abnormality, které by mohly naznačovat různá onemocnění. Následující údaje ze dvou klinických vyšetření krve poskytují přehled o některých klíčových parametrech a změnách, které mohou signalizovat různé zdravotní stavy.

05.02.2019 13:59 – První Klinické Vyšetření Krve

V tomto datu byly provedeny laboratorní analýzy krve, které odhalily následující hodnoty:

 • Leukocyty (WВС): 10,29 10е9/l
 • Neutrofily (NЕU#): 6,33 10е9/l
 • Neutrofily (NEU%): 61,5 %
 • Monocyty (MONO#): 0,56 10е9/l
 • Monocyty (MONO%): 5,4 %
 • Bazofily (BASO#): 0,02 10е9/l
 • Bazofily (BASO%): 0,2 %
 • Eozinofily (ЕО#): 0,1 10е9/l
 • Eosinofily (EO%): 1 %
 • Neutrofilní segmeny (neu segmented): 57%
 • Neutrofilní tyčky (neu stab): <5
 • Nezralé granulocyty (IG#): 0,04
 • Nezralé granulocyty (IG%): 0,4 %
 • A mnoho dalších parametrů…

08.02.2019 9:43 – Druhé Klinické Vyšetření Krve

O několik dní později byla provedena další sada analýz, která odhalila následující hodnoty:

 • Leukocyty (WВС): 8.44 10е9/l
 • Neutrofily (NЕU#): 5.37 10е9/l
 • Neutrofily (NEU%): 63.6 %
 • Monocyty (MONO#): 0.82 10е9/l
 • Monocyty (MONO%): 9.7 %
 • Bazofily (BASO#): 0.03 10е9/l
 • Bazofily (BASO%): 0.4 %
 • Eozinofily (ЕО#): 0.24 10е9/l
 • Eosinofily (EO%): 2.8 %
 • Neutrofilní segmeny (neu segmented): 60 %
 • Neutrofilní tyčky (neu stab): <5
 • Nezralé granulocyty (IG#): 0,02
 • Nezralé granulocyty (IG%): 0.2 %
 • A další hodnoty…

Tato data jsou klíčová pro hodnocení zdravotního stavu pacienta a monitorování jeho tělesných funkcí. Hodnoty leukocytů, neutrofilů, lymfocytů, trombocytů, hemoglobinu a mnoha dalších parametrů mohou naznačovat různé stavy imunitního systému, srážlivosti krve, anémie a dalších onemocnění. Klinické vyšetření krve je důležitým nástrojem, který umožňuje lékařům poskytovat pacientům individuální a účinnou péči.

🔬 Mikrobiologické Vyšetření Moče: Detekce Možných Infekcí a Onemocnění 🔬

Vedle klinického vyšetření krve je mikrobiologické vyšetření moče dalším cenným nástrojem, kterým lze získat důležité informace o zdravotním stavu pacienta. Analýza moče poskytuje podrobný pohled na fyziologické a chemické vlastnosti moče a umožňuje identifikovat možné problémy, jako jsou infekce močových cest nebo ledvin.

08.02.2019 12:35 – Mikrobiologické Vyšetření Moče

V tomto případě byly získány následující údaje:

 • Množství moče: 80 ml
 • Barva moče: slámově žlutá
 • Průhlednost: plná
 • Relativní hustota: 1007 g/l
 • pH: 7,0
 • Bílkovina: 0 g/l
 • Glukóza: 0 mmol/l
 • A další hodnoty…

Mikrobiologické vyšetření moče pomáhá odhalit přítomnost bílkovin, glukózy, leukocytů a dalších látek, které mohou signalizovat různé zdravotní problémy. Identifikace těchto problémů včas umožňuje zahájit vhodnou léčbu

Leave a Comment