Kdy provádíme povinnou notifikaci

 • látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná,
 • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné v množství překračujícím určitou prahovou hodnotu,
 • výrobek má výbušné vlastnosti.
 • Ceny notifikací naleznete také TADY.

VŠECHNY SLUŽBY EKOTOXIKOLOGICKÉHO CENTRA:

 • chemický zákon 350/2011, Sb.
 • nařízení CLP 1272/2008/EC
 • nařízení REACH 1907/2006/EC
 • nařízení o detergentech 648/2004/EC
 • nařízení o biocidech 528/2012/EC
 • notifikace – oznámení
 • etikety – dle zákona

Žádáte-li od nás provedení oznámení do registru, kontaktujte nás prosím ZDE.