Shrnutí cen notifikací – I. kvartál

Shrnutí cen notifikací – I. kvartál 2023

Cena notifikace se pohybuje mezi 600 – 1400 Kč za 1 notifikaci. Zde závisí na počtu notifikací, u jedné notitikace se cena blíží 1400 Kč za její provedení. U 3 oznámení a více, cca 1150 Kč a u 10 notifikací je cena cca 600 Kč. Cenové údaje jsou pořizovány z I. kvartálu 2023.

Další služby ekocentra:

  • Chemický zákon 350/2011 Z. z.
  • Nariadenie CLP 1272/2008/ES
  • Nariadenie REACH 1907/2006/ES
  • Detergenty Nariadenie 648/2004/ES
  • Biocídy Nariadenie 528/2012/ES
  • oznámenia – notifikácie
  • označenia – podľa zákona